هکر رشد (GrowthHacker)کیست؟ چر ا استارتاپ ها به هکر رشد نیاز دارند؟

growth-hacker هکر رشد کیست هک رشد چیست
استاندارد

<h4 “>همین که استارتاپ ها آماده ورود به مرحله رشد در سطح منطقه ای یا جهانی  شدند ، بزرگترین چالش آنها پیدا کردن فردی هست که بتونه در رشد استارتاپ به آنها کمک کنه و این مسئولیت مهم را بعهده بگیره. <p “>برای استارتاپ ها پیدا کردن چنین فردی بسیار مشکل است چون واقعا نمیدونن چه کسی و با…